Kisgyermeknevelő és gondozó

Egyházaskozári Óvoda Kindergarten Egyházaskozár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egyházaskozári Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Kindergarten und Integrierte Kindergarten- Kinderkrippe Egyházaskozár

kisgyermeknevelő és gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7347 Egyházaskozár, Ifjúság utca 36/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1997. évi XXXI. törvénynek, illetve a 15/1998. (IV.30.) NM. rendeletnek és Módszertani Útmutató rendelkezéseinek megfelelően, kisgyermeknevelői feladatok ellátására, 3 éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-, szellemi fejlődésük segítése, életkori és egyéb sajátosságok figyelembevételével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Kisgyermekgondozó-nevelő szakképesítés,,

        Kisgyermekgondozó-nevelő napközbeni kisgyermekellátásban - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Társalgási szintű német nyelv ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló oklevél, szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Majláth Kátolyné nyújt, a +36309869950 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyházaskozári Óvoda Kindergarten Egyházaskozár címére történő megküldésével (7347 Egyházaskozár, Ifjúság utca 36/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/III-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő és gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Egyházaskozári Óvoda Kindergarten Egyházaskozár címére történő megküldésével (7347 Egyházaskozár, Ifjúság utca 36/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/III-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő és gondozó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egyházaskozár, Fő tér 1 - 2016. november 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818524   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.