Óvodapedagógus

Egyházaskozári Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egyházaskozári Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Kindergarten und Integrierte Kindergarten- Kinderkrippe Egyházaskozár

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.01.-2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7347 Egyházaskozár, Ifjúság utca 36/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi munkakör, az óvodai neveléssel kapcsolatos feladatok ellátása a helyi pedagógiai program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány,végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Majláth Kátolyné nyújt, a +36309869950 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyházaskozári Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde címére történő megküldésével (7347 Egyházaskozár, Ifjúság utca 36/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Egyházaskozári Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde címére történő megküldésével (7347 Egyházaskozár, Ifjúság utca 36/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 68/2016, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Majláth Károlyné részére a majlathne.e.kozar@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egyházaskozár, Fő tér 1 - 2016. október 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763389   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.