Orvos (pszichiáter rezidens)

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet
Pszichiátriai és Addiktológiai Centrumon belül,Pszichiátriai Osztály-elsődleges képzőhely

orvos (pszichiáter rezidens)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű jgszabályban foglaltak szerint 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

orvosi feladatok ellátása munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, (Orvostudományi) támogatott szakképzésre jelentkező általános orvos,

        Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes ,fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségével,

        Végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        Igazolás: alapnyilvántartásba vételről, kamarai tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről.

        Pályázat elnyerése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kokovai Emőke centrumvezető főorvos nyújt, a 06-1-347-3856 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Dr. Müller Péter orvosigazgató címére ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15233-008/2016. , valamint a munkakör megnevezését: orvos (pszichiáter rezidens).         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15233-008/2016., valamint a munkakör megnevezését: orvos (pszichiáter rezidens).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a benyújtás határidejétől számított 10 napon belül - a pályázati bizottság véleményezését figyelembe véve- az orvosigazgató bírálja el és dönt, hogy élni kíván-e a szándéknyilatkozat kiadásával és a kinevezés kezdeményezésével az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ felé.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Intézmény honlapján - 2016. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eszszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820289   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.