Ápoló

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Szent István Kórház telephely
II. Belgyógyászati Osztály

ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

ápolói feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, felnőtt szakáplói képesítés vagy,

        OKJ ápolói képesítés(OKJ 54) vagy

        főiskolai vagy egyetemi diplomás ápoló,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel

        Igazolás MESZK tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről

        képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázatban részt vevők pályázati anyagát megtekinthetik, adatait kezelhetik

        Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czeglédi Éva telephelyvezető ápoló nyújt, a 06-1-455-5707 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Tóth Tamás ápolási és finanszírozási igazgató címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10536-001/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10536-001/2016, valamint a munkakör megnevezését: ápoló.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők meghallgatása és a pályázatok elbírálása a betegellátás érdekeire való tekintettel folyamatosan történik, munkakör azt követően azonnal betölthető .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Intézmény honlapján - 2016. november 18.

        ÁEEK honlapján - 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eszszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820232   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.