Ápoló

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály

ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

ápolói feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, felnőtt szakápolói képesítés,

        OKJ ápolói képesítés (OKJ 54)

        vagy főiskolai vagy egyetemi diplomás ápoló,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel

        képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        Igazolás MESZK tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről

        Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázatban részt vevők pályázati anyagát megtekinthetik, adatait kezelhetik

        Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűtsné Bárdos Gyöngyvér telephelyvezető ápoló nyújt, a 06-1-455-8113 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Tóth Tamás ápolási és finanszírozási igazgatónak címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8009-001/2014 , valamint a munkakör megnevezését: ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8009-001/2014, valamint a munkakör megnevezését: ápoló.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők meghallgatása és a pályázatok elbírálása a betegellátás érdekeire való tekintettel folyamatosan történik, a munkakör azt követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Intézmény honlapján - 2016. november 18.

        ÁEEK honlapján - 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eszszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820229   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.