Közegészségügyi-járványügyi felügyelő

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet
Infekciókontroll Osztály

közegészségügyi-járványügyi felügyelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mindenkori hatályos jogszabályok alapján infekciókontroll végzése az Intézmény területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vagy főiskola,

        közegészségügyi és járványügyi felügyelői szak vagy

        népegészségügyi ellenőr vagy

        népegészségügyi felügyelő szak,

        büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pályakezdők jelentkezését is várjuk

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes ,fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségével,

        Képzettséget/végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        Igazolás kamarai tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről,

        Pályázat elnyerése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Kertész Adrienne osztályvezető főorvos nyújt, a 061-455 8257 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Dr. Müller Péter orvosigazgató címére ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14473-002/2016. , valamint a munkakör megnevezését: közegészségügyi-járványügyi felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14473-002/2016., valamint a munkakör megnevezését: közegészségügyi-járványügyi felügyelő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a benyújtás határidejétől számított 18 napon belül - a felkért előkészítő bizottság véleményét figyelembe véve- az orvosigazgató bírálja el és dönt, hogy élni kíván-e kinevezési jogával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁEEK honlapján - 2016. november 12.

        Intézmény honlapján - 2016. november 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eszszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 12.

ID: 2809757   Megjelentetés dátuma: 2016.11.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.