Ápoló

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
Pszichichátriai és Addiktológiai Centrum

ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Gyáli út 17-19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

ápolói feladatok ellátása betegosztályon

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, ápolói végzettség vagy,

        felnőtt szakápolói képesítés, vagy

        főiskolai vagy egyetemi diplomás ápoló,

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel,

        Képzettséget/végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik a pályázati anyagát, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul ,

        Pályázat elnyerése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Igazolás MESZK tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tavaszi Katalin telephelyvezető ápoló nyújt, a 06-1-347-3848 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Tóth Tamás ápolási és finanszírozási igazgatónak ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001205-002/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001205-002/2016, valamint a munkakör megnevezését: ápoló.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a benyújtás határidejétől számított 20 napon belül- a felkért pályázati bizottság véleményét figyelembe véve- az ápolási is finanszírozási igazgató bírálja el és dönt,hogy élni kíván-e kinevezési jogával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Intézményi honlapon - 2016. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eszszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756412   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.