Gyógytornász

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet
Központi Gyógytorna Szolgálat

gyógytornász

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű tartósan távollévő dolgozó munkábaállásá –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

gyógytornász feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógytornász szakképesítés,

        Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes ,fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségével,

        Végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        Igazolás kamarai tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről,

        Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

        Pályázat elnyerése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szász Katalin vezető gyógytornász nyújt, a 06-30 443-4417, vagy 1-347-3187 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Tóth Tamás ápolási és finanszírozási igazgatónak ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12802-001/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyógytornász.         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12802-001/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyógytornász.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a benyújtás határidejétől számított 20 napon beül - a pályázati bizottság véleményét figyelembe véve- az ápolási igazgató bírálja el és dönt, hogy élni kíván-e kinevezési jogával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁEEK honlapján - 2016. október 3.

        Intézmény honlapján - 2016. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eszszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756398   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.