Csecsemő és gyermekápoló

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Szent László Kórház telephely
Gyermekintenzív Osztály

csecsemő és gyermekápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

gyermekintenzív osztályon ápolói feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, gyerme kintenzív terápiás szakápoló,

        intenzív osztályos ápoló

        gyermekszakápoló,

        Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel,

        Képzettséget/végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        Igazolás kamaratagságról , működési nyilvántartás érvényességéről,

        Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik a pályázati anyagát, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul ,

        Pályázat elnyerése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűtsné Bárdos Gyöngyvér telephelyvezető ápoló nyújt, a 06-1-455-8113 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. Tóth Tamás ápolási és finanszírozási igazgatónak ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12381-001/2016 , valamint a munkakör megnevezését: csecsemő és gyermekápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12381-001/2016, valamint a munkakör megnevezését: csecsemő és gyermekápoló.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a benyújtás határidejétől számított 20 napon belül- a felkért előkészítő bizottság véleményét figyelembe véve- az ápolási és finanszírozási igazgató bírálja el és dönt, hogy élni kíván-e kinevezési jogával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Intézményi honlapon - 2016. október 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eszszk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756393   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.