Gyűjteménykezelő

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár

A munkavégzés helye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár

Gyűjteménykezelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondozza a kezelésére bízott képzőművészeti gyűjteményt, ellátja a gyűjteménnyel kapcsolatos adminisztratív tevékenységet-nyilvántartások, mozgatási naplók vezetése, leltározás, revízió, részt vesz a gyűjteményfejlesztő és feldolgozómunka teljes folyamatában. Gondoskodik a raktári rend kialakításáról és nyilvántartásáról; a műtárgyak kiadásáról és a beérkező műtárgyak fogadásáról, elhelyezéséről, valamint az intézmény kiállítási tervének megfelelően részt vesz a kiállítások előkészítésében, építésében és bontásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, múzeumi gyűjtemény és raktárkezelői szakképesítés,

        szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Múzeumban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs és szervezési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat a büntetlen előéletről azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig a munkakör nem tölthető be

        iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata

        részletes szakmai önéletrajz fényképpel

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 285/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Gyűjteménykezelő.         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 285/2017., valamint a munkakör megnevezését: Gyűjteménykezelő.

        Elektronikus úton Benyusz Marcell részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 8.

ID: 3238264   Megjelentetés dátuma: 2017.11.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.