Kisgyermeknevelő

Egyesített Bölcsődei Intézmények

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

1117 Budapest, Bogdánfy utca 4/a
Kuckó Bölcsőde

Kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 , Bogdánfy utca 4/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása-nevelése. Együttműködés és folyamatos kapcsolattartás a családokkal, a kisgyermekek fizikai, pszichés, szociális szükségleteinek felismerése, kielégítése. Szeretetteljes, gyermek-centrikus légkör biztosítása a nevelési-gondozási alapelvek figyelembevételével. Az előírt dokumentációk vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt végzettség és szakképzettség,

        Büntetlen előélet.

        Egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, kisgyermeknevelő,

        Bölcsődei intézményben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        megbízhatóság,

        pontosság,

        gyermekismeret, gyermekszeretet,

        csapatmunkára való képesség,

        empátia,

        kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.

        Motivációs levél.

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        Iskolai végzettséget/ képesítést igazoló okiratok másolata.

        Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Péterné nyújt, a 466-4859 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Bölcsődei Intézmények címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EBI/1535/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Bölcsődei Intézmények címére történő megküldésével (1119 Budapest, Tétényi út 46-48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EBI/1535/2016, valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő.

        Elektronikus úton Horváth Péterné részére a horvath.erika@kuckobolcsi.ujbuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761516   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.