Matematika szakos középiskolai tanár

Egri Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egri Szakképzési Centrum

Matematika szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 13 órás

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Rákóczi út 95/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62.§-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok belső szabályzatok megnevezése. , valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, matematika-ábrázoló geometria szak,

        Tanítással eltöltött - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, eljárás alatt nem áll. Szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bóta Katalin Judit nyújt, a 06/30/915-57-41 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egri Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3300 Eger, Rákóczi út 95/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1007/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Matematika szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Egri Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (3300 Eger, Kertész utca 128. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1007/2016, valamint a munkakör megnevezését: Matematika szakos középiskolai tanár.

vagy

        Elektronikus úton Bóta Katalin Judit részére a botakata@szent-loric.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Bóta Katalin Judit, Heves megye, 3300 Eger, Rákóczi út 95/A. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik. Az tagintézmény-vezető felterjesztése alapján, a főigazgató dönt a határozatlan idejű alkalmazásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 28.

ID: 2742537   Megjelentetés dátuma: 2016.09.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.