Migrációs referens

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Migrációs és Humánerőforrás Monitoring Főosztály

migrációs referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.12.31-ig –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

59. Jogi- és igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

A Migrációs és Humánerőforrás Módszertani Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó, külföldön szerzett egészségügyi szakképesítések Magyarországon történő elismerésével, valamint a Magyarországon szerzett vagy elismert egészségügyi szakképesítések külföldön történő elismertetésével kapcsolatos eljárások tekintetében jogi és igazgatási feladatok ellátása, ügyfelek részére elektronikus, telefonos, személyes ügyfélfogadás biztosítása magyar és angol nyelven, valamint kapcsolattartás a magyar és külföldi társhatóságokkal.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Egészségügyi szakképesítések elismerésével és elismertetésével kapcsolatos eljárások tekintetében jogi és igazgatási feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás a magyar és külföldi társhatóságokkal.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a "Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, jogi, vagy igazgatásszervező végzettség,

        közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        önálló, pontos, precíz munkavégzés,

        terhelhetőség,

        jó kommunikációs képesség,

        együttműködési képesség,

        megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • részletes szakmai önéletrajz; • motivációs levél; • végzettséget igazoló okiratok másolatai; • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20161012 , valamint a munkakör megnevezését: migrációs referens.         Postai úton, a pályázatnak a Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal címére történő megküldésével (1058 Budapest, Horánszky utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20161012, valamint a munkakör megnevezését: migrációs referens.

        Elektronikus úton Csapó Orsolya részére a csapo.orsolya@enkk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.enkk.hu/index.php/hun/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772268   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.