Közművelődési intézmény intézményvezető

Egerszalók Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egerszalóki Faluház (IKSZT)
Faluház

Faluház (IKSZT) vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01.-2021.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3394 Egerszalók, Sáfrány út 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közművelődési feladatok szervezése a vonatkozó jogszabályok szerint, az intézmény vezetési, ellenőrzési, és az alapító okirat szerinti feladatainak ellátása, a Faluház intézményvezetői feladatainak ellátása során az intézmény tervszerű, szakszerű és törvényes működtetése, szakmai munkájának irányítása, összehangolása, az intézmény képviselete, a takarékos gazdálkodás biztosítása, döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe, kulturális értékek közvetítése, rendezvények szervezése, lebonyolítása, helyi közösségek, civil szervezetek munkájának segítése, munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói tekintetében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga; a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt akkreditált vezetői tanfolyam megléte, vagy szándéknyilatkozat annak a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről,• a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § a) és c) pontjaiban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább 5 éves szakmai tapasztalat ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, kiemelkedő szakmai tevékenység végzése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közösségi szervezési területen szerzett gyakorlat, közművelődési tevékenység folytatása - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        helyismeret, pályázatkészítés és pályázatkezelés területén szerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        kezdeményező és konszenzuskészség, önálló munkavégzés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        kiváló szintű kommunikációs és együttműködési készség, rugalmasság, tájékozottság

        kezdeményező és konszenzuskészség, döntésképesség, pontosság, önálló munkavégzés,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hunyadi-Buzás Jánosné nyújt, a 36/474-332 /2 mell. vagy 36/574-002/2 mell. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egerszalók Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3394 Egerszalók, Sáfrány út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1571/2016 , valamint a beosztás megnevezését: közművelődési intézmény intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Egerszalók Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3394 Egerszalók, Sáfrány út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1571/2016, valamint a munkakör megnevezését: közművelődési intézmény intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testület dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.egerszalok.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

kérjük a borítékon feltüntetni: " Közművelődési intézményvezetői pályázat"

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.egerszalok.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772019   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.