Óvodapedagógus

Egerlövő Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egerlövő, Kossuth út 1.
Egerlövő-Borsodivánka Napköziotthonos Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3461 Egerlövő, Kossuth út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, irányítása, ellenőrzése. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott feladatok ellátása, intézményi költségvetés szerinti gazdálkodás, kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        szakmai - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat személyes adatainak kezeléséhez, továbbításához, nyilatkozat pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához, hozzájárul vagy kéri zárt ülés tartását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buktáné Uza Teodóra nyújt, a 06-49-539-015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egerlövő Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3461 Egerlövő, Dózsa György út 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12-65501/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Egerlövő Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3461 Egerlövő, Dózsa György út 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12-65501/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Személyesen: Buktáné Uza Teodóra, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3461 Egerlövő, Dózsa György út 19. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik, a Képviselő-testület a pályázók meghallgatását követően dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázatok eredeménytelenné nyilvánításához.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761602   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.