Gazdasági vezető

Edelény Város Polgármestere

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ

gazdasági vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01-2021.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3783 Edelény, Árpád út 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény pénzügyi, gazdasági, ezen belül tervezési, végrehajtási, beszámolási, könyvvezetési, és meghatározott ellenőrzési feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        368/2011.(XII.31.) Korm.r. 12.§-ban meghatározott képesítési követelmény

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életrajzát

        az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Oszkár polgármester nyújt, a 48/524-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Edelény Város Polgármestere címére történő megküldésével (3780 Edelény, István király útja 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Edelény Város Polgármestere címére történő megküldésével (3780 Edelény, István király útja 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2016, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a polgármester dönt. A pályázók az eredményről a pályázat elbírálását követő nyolc napon belül tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739713   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.