Óvodapedagógus

Ecséd Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ecsédi Gyöngyszem Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3013 Ecséd, Akácfa utca 131.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        önéletrajz, motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány( büntetlen előéletről és arról, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt)

        Nyilatkozat - hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázati eljárásban.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs Csabáné nyújt, a 37/358-038 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ecséd Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3013 Ecséd, Akácfa utca 131. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1806/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Ecséd Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3013 Ecséd, Szabadság utca 139. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1806/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Hegedűs Csabáné részére a ecsedigyongyszemovi@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Hegedűs Csabáné, Heves megye, 3013 Ecséd, Akácfa utca 131. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Ecséd Községi Önkormányzat hirdetőtábláján - 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ecsed.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818787   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.