Általános iskolai tanító

Dunaújvárosi Tankerületi Központ

A munkavégzés helye
Dunaújváros (Járás)
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Dunaújvárosi Tankerületi Központ

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola

általános iskolai tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Római krt. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri leírásnak megfelelően napközis tevékenység ellátása, tanítási órák megtartása, szabadidős tevékenységek szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettségek, képzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak pályázattal összefügő kezeléséhez hozzájárul

        fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rideg István intézményvezető nyújt, a 25/423-734 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Római krt. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/065/92-20/2018 , valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Kallos Dezső utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/065/92-20/2018, valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító.

vagy

        Elektronikus úton Rideg István intézményvezető részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Rideg István intézményvezető, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Római krt. 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 3.

ID: 3440694   Megjelentetés dátuma: 2018.07.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.