Óvodai dajka

Dunaszentgyörgyi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunaszentgyörgyi Óvoda

óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7135 Dunaszentgyörgy, Óvoda utca 58.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondozás, nevelés segítése, takarítás, udvargondozás, étkeztetési feladatok ellátása munkaköri leírás, illetve intézményvezetői utasítás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, óvodai dajka,

        Büntetlen előélet, magyar állampolgárság.

Elvárt kompetenciák:

        kiváló szintű gyermekszeretet, megbízhatóság, együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Monos Sándorné nyújt, a 06-75/675-205 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaszentgyörgyi Óvoda címére történő megküldésével (7135 Dunaszentgyörgy, Várdomb utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 77/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaszentgyörgyi Óvoda címére történő megküldésével (7135 Dunaszentgyörgy, Várdomb utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 77/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat az intézmény vezetője értékeli, és hozza meg a döntést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757465   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.