Könyvtáros tanár - bármely szakos tanári végzettséggel

Dunakeszi Tankerületi Központ

A munkavégzés helye
Dunakeszi (Járás), Pest megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Dunakeszi Tankerületi Központ

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunakeszi Tankerületi Központ
Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola

Könyvtáros tanár - bármely szakos tanári végzettséggel

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2120 Dunakeszi, Károlyi utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

könyvtáros tanárként általános iskolai nevelés-oktatás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakiránynak megfelelő tanári végzettség, könyvtáros tanár,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        német-, vagy matematika szakos tanári végzettség,

        gyógypedagógiai végzettség,

        3-5 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz,

        végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben foglalt olyan kizáró okok, amelyek a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czimmermann Judit intézményvezető nyújt, a 06-27-547-820 vagy 06-30-6826-360 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: O-217/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros tanár - bármely szakos tanári végzettséggel.         Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: O-217/2017, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros tanár - bármely szakos tanári végzettséggel.

        Elektronikus úton Czimmermann Judit intézményvezető részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 11.

ID: 3240188   Megjelentetés dátuma: 2017.11.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.