Szociális gondozó

Dunakeszi Szociális Szolgáltató Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunakeszi Szociális Szolgáltató Központ
Házi segítségnyújtás

Szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2120 Dunakeszi, Kincsem köz 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A házi segítségnyújtás keretein belül Dunakeszi közigazgatási területén az idős emberek igény szerinti gondozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 3. pontja szerinti OKJ-s szociális gondozói végzettség: szociális gondozó, szociális segítő, szociális szakgondozó, általános ápoló képesítés,

        Hasonló munkakörben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a sikeres pályázást követően

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Ildikó nyújt, a 06-27-341-345 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-69/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Szociális Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Kincsem köz 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-69/2016, valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó.

        Elektronikus úton igazgato@dkszakrend.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.dunakeszi.hu - 2016. október 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2749999   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.