Adóügyi ügyintéző

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi osztály - Adócsoport

Adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Ellátandó feladatok:

Helyi adó nyilvántartása, kivetése, beszedése. Adó hátralékok, illetve kintlévőségek adók módjára történő behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos adónyilvántartási-és kezelési, könyvelési és végrehajtási feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Helyi adók kezelése, kintlévőségek adók módjára történő behajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat (2/2015. sz. Jegyzői utasítás) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, középfokú gazdasági végzettség,

        Adóügyi ügyintézésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Ügyfélközpontúság

        Jó kommunikációs-, és problémamegoldó készség

        Terhelhetőség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ÖNKADÓ rendszer ismerete

        Önkormányzati adóigazgatásban szerzett tapasztalat

        Közigazgatási alapvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szarvas Aliz nyújt, a 06-27-542-816 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-XVI-1988/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-XVI-1988/2016, valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.

vagy

        Személyesen: Hoffer Ottóné - Iktató iroda, Pest megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot az osztályvezető a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyetértésével választja ki. A döntésről a pályázókat az elbírálást követően a pályázat kiírója értesíti. A pályázat kiírója pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Telekeszi TV - 2016. november 28.

        www.dunakeszi.hu - 2016. november 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831978   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.