Jogi ügyintéző

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal

Jogi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Ellátandó feladatok:

Általános jogi feladatok ellátása valamennyi, az Önkormányzattal kapcsolatban felmerülő ügyben, így különösen: véleményezi és előkészíti a megkötendő megállapodásokat, rendelet-és határozat tervezeteket, a Képviselő-testületi ülések előterjesztéseit. Eljár hatósági ügyekben. Elvégzi a hatósági ügyek, az önkormányzat törvényességi ellenőrzését, vagy abban közreműködik. Ellátja az Önkormányzat jogi-, és peres és egyéb ügyekben történő képviseletét. Fentieken túlmenően az egészségügyi terület koordinálása, kapcsolattartás az Önkormányzattal szerződésben álló háziorvosokkal, gyermekorvosokkal, fogorvosokkal, szerződéseik, engedélyeik felülvizsgálata, hosszabbítása, a szociális és egészségügyi területre vonatkozó rendeletek, szabályozások előkészítése, a szociális terület jogi támogatása, valamint az osztály ügyköréhez tartozó feladatok jogi ellenőrzése, véleményezése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános Jogi ügyintézői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) 2/2015. sz. Jegyzői utasítás (Egységes Közszolgálati Szabályzat) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Jogász végzettség,

        Terhelhetőség

        Jó kommunikációs készség

        Jó problémamegoldó képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jogi és/vagy közigazgatási szakvizsga megléte

        Egészségügyi, és szociális területen szerzett jogi tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Németh Samu nyújt, a 06-27-542-863 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-XVI-1700/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Jogi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-XVI-1700/2016, valamint a munkakör megnevezését: Jogi ügyintéző.

        Személyesen: Hoffer Ottóné - Iktató iroda, Pest megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot az osztályvezető a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyetértésével választja ki. A döntésről a pályázókat a pályázat kiírója az elbírálást követően értesíti. A pályázat kiírója pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.dunakeszi.hu - 2016. október 10.

        Telekeszi TV - 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761704   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.