Családsegítő

Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár
Család és gyermekjóléti szolgálat szakmai egység

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Dunakeszi 2120, Bajcsy-Zsilinszky út 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Család és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatási egységéhez tartozó családsegítő feladata a településen lévő szociális problémák feltérképezése, szociális segítő munka keretében. Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, prevenció, kríziskezelés. Szabadidős programok szervezése, jelzőrendszer működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A 15/1998 (IV.30 ) Nm rendelet 2. számú melléklete alapján: felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár végzettség.,

        Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű empátia, tolerancia, kapcsolatteremtő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a sikeres pályázást követően

        A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár-Jancsik Beáta nyújt, a 06-27-547-770 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 884/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 884/2016, valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

vagy

        Személyesen: Csengeri Anna, Pest megye, 2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky út 32. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.dunakeszi.hu - 2016. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761539   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.