Esetmenedzser

Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár
Család- és Gyermekjóléti Központ

Esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű határozott idejű GYES idejére, előreláthatólag 201 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky út 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere Dunakeszi járás területén esetmenedzseri feladatokat lát el. Ennek érdekében esetmegbeszéléseket tart, tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő változásokról, az elérhető más szolgáltatásokról. Kapcsolattartásban közreműködik, készenléti szolgálatot lát el, javaslatot tesz a gyámhivatal részére többek között pl: a gyermek védelembe vételére, ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, családba fogadására.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, gyermekvédelmi pszicho-patrónus, viselkedéselemző, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár,

        Hasonló munkakörben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyermekvédelmi területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű empátia, tolerancia, kapcsolatteremtő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a sikeres pályázást követően

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár-Jancsik Beáta nyújt, a 06-27-547-760 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 544/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 544/2016, valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.

vagy

        Személyesen: Csengeri Anna, Pest megye, 2120 Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky út 32. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.dunakeszi.hu - 2016. szeptember 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 20.

ID: 2732370   Megjelentetés dátuma: 2016.09.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.