Óvónő

Drégelypalánki Apródfalva Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Drégelypalánki Apródfalva Óvoda

óvónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2646 Drégelypalánk, Kosstuh u 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Csoportba beosztott óvodapedagógus. Óvodáskorú gyermekek nevelése az óvoda pedagógiai programja szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló dokumentum másolata, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mák Józsefné nyújt, a 35-367-255 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Drégelypalánki Apródfalva Óvoda címére történő megküldésével (2646 Drégelypalánk, Kosstuh utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvónő.         Postai úton, a pályázatnak a Drégelypalánki Apródfalva Óvoda címére történő megküldésével (2646 Drégelypalánk, Kossuth út 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvónő.

        Személyesen: Mák Józsefné, Nógrád megye, 2646 Drégelypalánk, Kosstuh u 17. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

a munkáltató 3 hónapos próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2832021   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.