Vezető asszisztens

Dr. Szarka Ödön Eygesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Járóbeteg szakellátás

vezető asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01-2021.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Járóbeteg szakellátás szakmai munkájának megszervezése, felügyelete, irányítása, ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, diplomás ápoló, felnőtt szakápoló,

        vezető asszisztensi - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        járóbeteg szakellátásban - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        pontosság, precizitás, megbízhatóság, igényesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Vezető asszisztensi elképzelést bemutató szakmai program

        Végzettséget igazoló dokumentum másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Hozzájáruló nyilatkozat a pályázat tartalmának harmadik személlyel történő közléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Irén intézményvezető nyújt, a 20/777-8351 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dr. Szarka Ödön Eygesített Egészségügyi és Szociális Intézmény címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-110/2016 , valamint a munkakör megnevezését: vezető asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Dr. Szarka Ödön Eygesített Egészségügyi és Szociális Intézmény címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-110/2016, valamint a munkakör megnevezését: vezető asszisztens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás, helyi pályázati elbíráló bizottság javaslata, intézményvezetői döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824326   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.