Gyógypedagógus

Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Készségfejlesztő Iskola, Kollégium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Készségfejlesztő Iskola, Kollégiumban

gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Értelmileg akadályozott gyerekek nevelése, fejlesztése. Súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermek fejlesztése egyéni vagy kis csoportos formában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, értelmileg akadályozottak pedagógiai szakos vagy oligofrénpedagógiai szakos gyógypedagógus,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, érvényes orvos egészségügyi alkalmassági vizsgálat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakterületen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló oklevél másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak benyújtását igazoló feladóvevény, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a pályázati anyaga sokszorosításához, valamint a véleményezők és a döntéshozók felé történő továbbításhoz, nyilatkozat, hogy a pályázó állam elleni bűncselekmény miatt indult büntető eljárás hatálya alatt nem áll

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Csiszár Éva intézményvezető asszony nyújt, a 06/52-561-847 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Készségfejlesztő Iskola, Kollégium címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/084/1094-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Készségfejlesztő Iskola, Kollégium címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/084/1094-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

        Elektronikus úton Tóthné Csiszár Éva intézményvezető asszony részére a intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Tóthné Csiszár Éva, Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hajdúböszörmény városában helyben szokásos módon - 2016. szeptember 30.

        Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Készségfejlesztő Iskola, Kollégium honlapja - 2016. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alkalmazás - áthelyezés kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével történik. A munkáltató a pályázat érvénytelenítésének jogát fenntartja. A kiíró nem vállalja a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával felmerült költség megtérítését. A pályázat csak akkor érvényes, ha a tartalmi és a formai követelményeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.altisk-hb.sulinet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745964   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.