Védőnői (iskolai)

Dr.Kostyán Andor Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dr.Kostyán Andor Rendelőintézet

védőnői (iskolai)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2740 Abony, Kálvin János út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott feladatok elvégzése a Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti iskola és tagintézményei valamint Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnői szakirány,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        ♦ Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány ♦ Végzettséget igazoló dokumentum másolata ♦ Szakmai önéletrajz ♦ Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban résztvevők megismerhetik a pályázati anyagot

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Pusztai Dezső nyújt, a 06/53-655-880 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dr.Kostyán Andor Rendelőintézet címére történő megküldésével (2740 Abony, Újszászi út 21-23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 303/KA/20156 , valamint a munkakör megnevezését: védőnői (iskolai).         Postai úton, a pályázatnak a Dr.Kostyán Andor Rendelőintézet címére történő megküldésével (2740 Abony, Újszászi út 21-23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 303/KA/20156, valamint a munkakör megnevezését: védőnői (iskolai).

        Személyesen: Dr.Pusztai Dezső, Pest megye, 2740 Abony, Újszászi út 21-23. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Abony Város honlapja - 2016. november 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831989   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.