Gyógytornász

Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
Gyógytorna

Gyógytornász

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyógytornász feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Gyógytornász,

        Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz;

        Motivációs levél;

        Gyógytornász oklevél másolata;

        Érvényes egészségügyi alkalmasságról szóló igazolás;

        Alapnyilvántartásba és működési nyilvántartásba vételről szóló igazolás;

        MESZK tagságról szóló igazolás;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyebehaj Csilla, humánpolitikai csoportvezető nyújt, a + 36 35 505-000 / 349 vagy 06 20 400-61-60 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógytornász.         Postai úton, a pályázatnak a Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gyógytornász.

        Elektronikus úton Nyebehaj Csilla, humánpolitikai csoportvezető részére a nyebehaj@kenessey.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Nyebehaj Csilla, humánpolitikai csoportvezető, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kenessey.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765383   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.