Takarító

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
technikai

takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2481 Velence, Ország út 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iskola területén található épületek takarítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        hasonló munkaterületen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével; Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata; Az Sztv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata; 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmaz

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikáció, probléma megoldó készség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marx Zoltán nyújt, a 22/472-270 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2481 Velence, Ország út 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V-438/2016 , valamint a munkakör megnevezését: takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium címére történő megküldésével (2481 Velence, Ország út 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V-438/2016, valamint a munkakör megnevezését: takarító.

        Elektronikus úton Marx Zoltán részére a marxzoli@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Marx Zoltán, Fejér megye, 2481 Velence, Ország út 19. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818427   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.