Óvodavezető helyettes

dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde

Óvodavezető helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.11.15.- 2021.08.15-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9900 Körmend, Bartók Béla utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szervezi, irányítja, ellenőrzi a székhely óvoda működéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi, munkaügyi, ügyviteli feladatok elvégzését, a dolgozók napi szintű feladatellátását. Segíti a törvényes és hatékony működés megvalósítását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, közoktatásvezető,

        Óvodapedagógus tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        ECDL

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Vezetői szakvizsga,

        Jártasság óvodai fejlesztésben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Gyermekszeretet, türelem,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű Kommunikációs készség, együttműködés, szervezőkészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai elképzelések.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9900 Körmend, Bartók Béla utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 123/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9900 Körmend, Bartók Béla utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 123/2016, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető helyettes.

        Személyesen: Vadász Mária intézményvezető, Vas megye, 9900 Körmend, Mátyás kir. utca 18. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde - 2016. szeptember 23.

        Az összevont intézményhez tartozó tagóvodákban - 2016. szeptember 23.

        Körmend Város Önkormányzata - 2016. szeptember 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 23.

ID: 2735528   Megjelentetés dátuma: 2016.09.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.