Szociális gondozó

Domoszlói Szociális Alapszolgáltatási Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Domoszlói Szociális Alapszolgáltatási Központ

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3263 Domoszló, Hunyadi utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény által gondozottak részére fizikai és egészségügyi ellátás biztosítása. Ellátottak napi étkeztetése során történő segítségnyújtás. Segíteni az ellátottaknak hivatalos ügyeik intézésében. Házi segítségnyújtás: gondozási és ápolási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Szociális gondozó,

        18. életév betöltése

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szociális gondozó, szociális segítő területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buzásné Juhász Zsuzsanna nyújt, a 37/565-050 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Domoszlói Szociális Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (3263 Domoszló, Petőfi Sándor út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3903-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Domoszlói Szociális Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (3263 Domoszló, Hunyadi utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3903-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.

        Elektronikus úton Lukovszki Olivér részére a domoszlo@domnet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Kovács Béláné, Heves megye, 3263 Domoszló, Petőfi Sándor út 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822483   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.