Osztályvezető főorvos

Dombóvári Szent Lukács Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dombóvári Szent Lukács Kórház
Belgyógyászati mátrix osztály

osztályvezető főorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 55 ágyas belgyógyászati mátrix osztály (általános belgyógyászat és gasztroenterológia) orvos szakmai vezetése, a fekvő- és kapcsolódó járóbeteg szakellátás irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, belgyógyász szakvizsga,

        Magyar állampolgárság

        Bűntetlen előélet, cselekvőképesség

        10 éves szakmai gyakorlat

        Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        második szakorvosi képesítés

        belgyógyászat, sürgősségi ellátás területén szerzett vezetői gyakorlat

        jó szervezési- és kommunikációs képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok másolatai

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Hozzájáruló nyilatkozat, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhessék, véleményezhessék és a személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék

        az osztály vezetésére vonatkozó szakmai, vezetői elképzelések

        orvosi nyilvántartásba vételi engedély és működési engedély másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kerekes László főigazgató nyújt, a 74/564-084 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Szent Lukács Kórház címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁLT/147-16/2016. , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Szent Lukács Kórház címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁLT/147-16/2016., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos.

        Elektronikus úton titkarsag@szlkorhaz.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 5 éves vezetői megbízás.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 24.

ID: 2827780   Megjelentetés dátuma: 2016.11.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.