Testületi referens

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Iroda

testületi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 27. pont

Ellátandó feladatok:

A képviselő-testületi, bizottsági ülések előkészítése, közreműködés a képviselő-testületi, bizottsági munka jogszerűségének biztosításában,a hozott döntésekből fakadó feladatok végrehajtásának figyelemmel kísérése. Kapcsolattartás az önkormányzati képviselőkkel és bizottsági tagokkal az ülések előkészítéséhez kapcsolódóan, a képviselői vagyonnyilatkozatok kezelése, a képviselői munka segítése. A testületi üléseken való részvétel, a testületi ülésről készült jegyzőkönyvek előzetes átnézése, javítása. Önkormányzati döntések kivonatolása, egységes szerkezetbe foglalása, illetve közzététele, a döntésekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, a döntések végrehajtásáról a hivatali belső szervezeti egységek beszámoltatására irányuló dokumentumok kezelése. A testületi és bizottsági előterjesztések előzetes vizsgálata. A testület munkatervének összeállítása, egyéb előterjesztések készítése. A városi kitüntetésekkel, elismerő címekkel kapcsolatos teendők elvégzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Képviselő-testületi munka

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendeletben, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzatában foglaltak rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, felsőoktatásban szerezett szakképesítés (elsősorban jogász, vagy jogi szakképzettség),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        E területen szerzett szakmai tapasztalat.

        Közigazgatási alap- illetve szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz.

        A végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        Nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázatát megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Farkas-Szabó András nyújt, a 74/564-514 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 603/2016. , valamint a munkakör megnevezését: testületi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 603/2016., valamint a munkakör megnevezését: testületi referens.

        Személyesen: Jegyzői titkárság, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásbeli pályázatok alapján - a legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően -, a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.dombovar.hu - 2016. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés - 6 hónapos próbaidő kikötésével - határozatlan időre szól, a munkakört teljes munkaidőben kell ellátni. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően - a pályázatot elnyerő személy kivételével - a pályázóknak visszaküldjük. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757944   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.