Védőnő

Diósjenő Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Védőnői kör

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Börzsönyi út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben előírt védőnői, iskola-egészségügyi feladatok ellátása Diósjenő közigazgatási területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Védőnő,

        védőnői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        felhasználói szintű számítógép ismeretek

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Repiczki Zsuzsanna nyújt, a +36 70 953 7459 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Diósjenő Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2643 Diósjenő, Szabadság út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22-50/2016 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Diósjenő Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2643 Diósjenő, Szabadság út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22-50/2016, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

        Személyesen: Tóth János, Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Szabadság út 31. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Fenntartó önkormányzat képviselő-testülete dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 2.

ID: 2712520   Megjelentetés dátuma: 2016.09.03.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.