Műszaki ügyintéző

Diósdi Polgármesteri Hivatal

A munkavégzés helye
Pest megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Diósdi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Diósdi Polgármesteri Hivatal

Műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör
32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyzői hatáskörbe tartozó környezetvédelmi hatósági feladatok ellátása, különös tekintettel: vízügy-, hulladékgazdálkodási, zaj és rezgés elleni védelem-, levegőtisztaság-védelem, felszín alatti víz és földtani közeg védelmével kapcsolatos ügyek intézése.
Helyi hulladékgazdálkodással összefüggő feladatok (települési szilárd-, és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (folyékony hulladék) stb. hulladékgyűjtés a lakosság bevonásával (Teszedd és magánakciók)
környezetvédelmi felügyelőséggel és települési önkormányzatok hatósági szakembereivel történő aktív kapcsolattartás,
fakivágási ügyek intézése
telekalakítással kapcsolatos ügyek intézése
településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása (köztéri órák meghibásodása esetén javítás, köztéri szobrok állagmegóvása, gyalogátkelőhelyek, parkolók felfestése, felújító festésének megrendelése, érintésvédelmi, villámvédelmi és tűzvédelmi jegyzőkönyvek számontartása, megrendelése)
Fogadja a lakossági és intézményi bejelentéseket és intézkedik azokkal kapcsolatban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, /Egyetem Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés, vagy felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi szakképzettség.,

        hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        önkormányzati területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A képesítési követelményeknek megfelelő feladatkörben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        kiemelkedő kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség,

        együttműködő készség, szakmai elhivatottság,

        pontosság,

        műszaki területen való jártasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a és az 1. sz. melléklete alapján

        iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata

        hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Diósdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-2018 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Diósdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-2018, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.

        Elektronikus úton Dr. Balogh Pál részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján a jegyző, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1) és a 59. § (5) pontja az irányadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Diósd Város Honlapja - 2018. július 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.diosd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 14.

ID: 3449773   Megjelentetés dátuma: 2018.07.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.