Család- és gyermekjóléti szolgálat vezetője

Diósd Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Diósd Város Önkormányzata

Család- és gyermekjóléti szolgálat vezetője

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Gárdonyi Géza utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Diósdi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetése. Irányítja és összehangolja a szakmai csoportok működését, ellenőrzi a közvetlen felügyelete alá tatozó dolgozók munkáját, ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény belső szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását. Irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását. Részt vesz és ellenőrzi a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználását. Előkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a 15/1998 (IV.30) NM rendelet szerinti főiskolai végzettség,

        felsőfokú szakmai képesítést igénylő a gyermekvédelem vagy szociális ellátás területén szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        hasonló területen szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szociális szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs, kapcsolatteremtő és tárgyalókészség,

        Pontos, precíz munkavégzés,

        szakmai elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeretek,

        együttműködő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        a végzettséget igazoló okiratok másolata

        hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Diósd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20161116 , valamint a beosztás megnevezését: Család- és gyermekjóléti szolgálat vezetője.         Postai úton, a pályázatnak a Diósd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szt. István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20161116, valamint a munkakör megnevezését: Család- és gyermekjóléti szolgálat vezetője.

        Elektronikus úton jegyzo@diosd.hu oldalon keresztül.

        Személyesen: titkárság, Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján a jegyző egyetértésével a polgármester dönt az intézményvezető személyét illetően. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a jegyzo@diosd.hu címen kérhető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 24.

ID: 2827759   Megjelentetés dátuma: 2016.11.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.