2 fő Óvodapedagógus

Dió Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dió Óvoda

2 fő Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatóan 2018.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Ifjúság út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi előírások és a Pedagógiai Program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata

        fényképes szakmai önéletrajz

        hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gyöngyi nyújt, a 23/381-632 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dió Óvoda címére történő megküldésével (2049 Diósd, Ifjúság út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20161010 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Dió Óvoda címére történő megküldésével (2049 Diósd, Ifjúság út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20161010, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Kiss Gyöngyi részére a dioovoda@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Diósd Város Honlapja - 2016. október 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.diosd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772081   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.