Titkársági és szervezési ügyintéző

Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal
Titkársági és Szervezési Iroda

titkársági és szervezési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8460 Devecser, Deák tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet I.27. Titkársági feladatok

Ellátandó feladatok:

Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalban titkársági és szervezési feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a polgármester mellett a leírási, levelezési, szervezési feladatokat, közreműködik az általa tartandó értekezletek, megbeszélések előkészítésében, szükség esetén gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről vagy feljegyzések készítéséről. Közreműködik az önkormányzati rendezvények szervezésében. Végzi a Hivatalban a központi iktatást és a hozzá kapcsolódó irattár rendezési feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        internetes alkalmazások felhasználói szintű ismerete, irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete, jó kommunikációs képesség írásban és szóban

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban vagy üzleti szférában ügyfelekkel való kapcsolattartásban szerzett tapasztalat, angol és/vagy német társalgási szintű nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igénylésének igazolása, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a képesítést tanúsító okiratok másolata, a 45/2012 (III.20.) Korm. rendelet 8. §-a alapján készített részletes szakmai önéletrajz,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. tv. szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bendes István jegyző nyújt, a 88/512-630 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8460 Devecser, Deák tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4802-13/2016 , valamint a munkakör megnevezését: titkársági és szervezési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8460 Devecser, Deák tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4802-13/2016, valamint a munkakör megnevezését: titkársági és szervezési ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.devecser.hu - 2016. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A próbaidő 6 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757940   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.