Építésügyi ügyintéző

Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal
Építésügyi és Városfejlesztési Iroda

építésügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű helyettesítés céljából (gyes, gyed idejé) –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8460 Devecser, Deák tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 15. pont

Ellátandó feladatok:

Kiemelt építésügyi hatósági feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kiemelt építésügyi hatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki szakképzettség, városgazdasági üzemmérnöki szakképzettség,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (4) bekezdésben meghatározottak szerinti adattartalommal a pályázó önéletrajza, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakképesítést igazoló okirat másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bendes István nyújt, a 88/512-638 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8460 Devecser, Deák tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4802-12/2016. , valamint a munkakör megnevezését: építésügyi ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8460 Devecser, Deák tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4802-12/2016., valamint a munkakör megnevezését: építésügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbaidő 6 hónap. A Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 1.

ID: 2676036   Megjelentetés dátuma: 2016.08.03.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.