Családsegítő

Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, Tarnabod, Tarnazsadány, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család-és gyermekjóléti szolgálatnál végzett szociális segítő munka.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete alapján( felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár),,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél másolata, motivációs levél, nyilatkozat a benyújtott pályázatba foglalt adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a Gyvt. 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Sándorné nyújt, a 0670/622-1823, 0636/887-622 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata címére történő megküldésével (3360 Heves, Fő út 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/1-27/2016. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata címére történő megküldésével (3360 Heves, Fő út 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/1-27/2016., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton Szabó Sándorné részére a csgyjsz.heves@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763422   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.