Könyvtáros-tanár

Dél-Budai Tankerületi Központ

A munkavégzés helye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Dél-Budai Tankerületi Központ

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola

Könyvtáros-tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1222 , Pannónia utca 50.

Budapest, 1222 , Dévény utca 62.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény mindkét épületében található könyvtár vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Könyvtáros-pedagógus,

        ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz,

        motivációs levél,

        végzettséget igazoló okiratok másolata,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1222 Budapest, Pannónia utca 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/196/00959-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros-tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1116 Budapest, Fehérvári út 126-128. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/196/00959-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros-tanár.

vagy

        Elektronikus úton Vitéz Gyula József intézményvezető részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: , Budapest, , . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató eredménytelennek is nyilváníthatja a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kjt. 21/A. § (2) bekezdése szerint a munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 9.

ID: 3385872   Megjelentetés dátuma: 2018.05.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.