Könyvtáros / könyvtáros tanár

Dél-Budai Tankerületi Központ

A munkavégzés helye
Budapest
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Dél-Budai Tankerületi Központ

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újbudai Széchenyi István Gimnázium

könyvtáros / könyvtáros tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1119 , Egry József utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gimnázium könyvtárában könyvtárosi tevékenység ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtáros vagy könyvtáros tanár,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Szikla vagy Szirén könyvtári rendszer ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, könyvtáros vagy könyvtáros tanár,

        Angol nyelvtanári felsőfokú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Újbudai Széchenyi István Gimnázium - Budapest 1119, Egry József utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/196/1739-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros / könyvtáros tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Dél-Budai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1116 Budapest, Fehérvári út 126-128. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/196/1739-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros / könyvtáros tanár.

vagy

        Elektronikus úton Baski Ferenc intézményvezető részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a pályázatot eredménytelennek is nyilváníthatja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 26.

ID: 3254748   Megjelentetés dátuma: 2017.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.