Kisgyermeknevelő- és gondozó

Decs Tesz-Vesz Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Decs Tesz-Vesz Óvoda

kisgyermeknevelő- és gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7144 Decs, Ady Endre utca 12-16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egységes óvoda-bölcsőde csoporton belül a 2évet betöltött gyermekek gondozása, nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, kisgyermeknevelő- és gondozó,

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        előnyt jelent meglévő egészségügyi könyv

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű pedagógiai felkészültség, kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körösztös Gyöngyvér nyújt, a 06-20-3138137 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Decs Tesz-Vesz Óvoda címére történő megküldésével (7144 Decs, Ady Endre utca 12-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 158/2016 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő- és gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Decs Tesz-Vesz Óvoda címére történő megküldésével (7144 Decs, Ady Endre utca 12-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 158/2016, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő- és gondozó.

        Személyesen: Körösztös Gyöngyvér, Tolna megye, 7144 Decs, Ady Endre utca 12-16. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822457   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.