Informatika szakos középiskolai tanár vagy informatikus

Debreceni Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma

informatika szakos középiskolai tanár vagy informatikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.03-2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Széchenyi utca 58.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Programozás és hálózati ismeretek tanítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, informatika,

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Oktatási tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Barcsa Lajos, igazgató nyújt, a 52/413-499 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4025 Debrecen, Széchenyi utca 58. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DSZC/267-53/2016 , valamint a munkakör megnevezését: informatika szakos középiskolai tanár vagy informatikus.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4030 Debrecen, Fokos utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DSZC/267-53/2016, valamint a munkakör megnevezését: informatika szakos középiskolai tanár vagy informatikus.

        Elektronikus úton Dr. Barcsa Lajos, igazgató részére a iskola@mechwart.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyag elbírálását követően, az elbírálás alapján értesített pályázók személyes beszélgetésen vesznek részt az intézmény székhelyén. Az alkalmazásról az intézményvezető véleménye és javaslata alapján a centrum főigazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826290   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.