Gyermekvédelmi asszisztens

Debreceni Reménysugár Gyermekotthon

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Reménysugár Gyermekotthon
2. sz. Gyermekotthon

gyermekvédelmi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4063 Debrecen-Nagymacs, Arató utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Lakásotthoni környezetben nevelkedő 11 fő 12-25 éves korú gyermek teljes körű ellátása, nevelése 3 műszakos beosztásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Érettségi bizonyítvány; gyermek- és ifjúsági felügyelő vagy gyógypedagógiai asszisztens vagy szociális asszisztens vagy gyermekotthoni asszisztens szakképesítés,

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, érvényes erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, bizonyítványok másolatai, érvényes erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a bírálatban részvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bana László nyújt, a 52/414-630 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Reménysugár Gyermekotthon címére történő megküldésével (4027 Debrecen, Ibolya utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 895/2016. , valamint a munkakör megnevezését: gyermekvédelmi asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Reménysugár Gyermekotthon címére történő megküldésével (4027 Debrecen, Ibolya utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 895/2016., valamint a munkakör megnevezését: gyermekvédelmi asszisztens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        az intézmény honlapján - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.remenysugarotthon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761659   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.