Pénzügyi ügyintéző

Debreceni Reménysugár Gyermekotthon

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Reménysugár Gyermekotthon
Igazgatóság

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.12.01-től legkésőbb 2020.02.10-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4027 Debrecen, Ibolya utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gazdasági, számviteli feladatok ellátása, az intézmény működéséhez szükséges pénzeszközök és források figyelemmel kísérése, a költségvetési egyensúly biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Közgazdász vagy pénzügyi felsőfokú végzettség,

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, érvényes erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mérlegképes könyvelő képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, bizonyítványok másolatai, érvényes erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy személyes adatait a bírálatban részvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bana László nyújt, a 52/414-630 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Reménysugár Gyermekotthon címére történő megküldésével (4027 Debrecen, Ibolya utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 841/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Reménysugár Gyermekotthon címére történő megküldésével (4027 Debrecen, Ibolya utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 841/2016., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        az intézmény honlapján - 2016. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.remenysugarotthon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 20.

ID: 2732337   Megjelentetés dátuma: 2016.09.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.