Közművelődési szakember

Debreceni Művelődési Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Művelődési Központ

Közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

közművelődési feladatok ellátása (közösségfejlesztés, rendezvényszervezés, pályázatírás)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, lehetőleg egyetemi művelődésszervező végzettség,

        Gyakorlott szintű informatikai ismeretek,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        angol és/vagy német középfokú C típusú nyelvvizsga

Elvárt kompetenciák:

        szervezőkészség,

        kommunikációs készség,

        problémamegoldó készség,

        kapcsolatteremtő készség,

        precizitás,

        önállóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Művelődési Központ címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Piac utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 375-DMK/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember .         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Művelődési Központ címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Piac utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 375-DMK/2016, valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember .

vagy

        Elektronikus úton Debreceni Művelődési Központ Titkársága részére a dmk@debrecenimuvkozpont.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Debreceni Művelődési Központ Titkársága, Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 22. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768728   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.