Közterület-felügyelő

Debreceni Közterület Felügyelet

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Közterület Felügyelet

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, Debrecen, közigazgatási területe .

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv.-ben, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. tv, és a DMJV. Önkormányzat Közgyűlésének a Debreceni Közterület Felügyelet feladatainak meghatározásáról szóló 8/2014. (III.27) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátását határozza meg.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közterület-felügyelői szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. Korm.rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okirat másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, s a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tőzsér Gyula nyújt, a 06-30/488-21-11 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Közterület Felügyelet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G:M:1.3.74/2016. , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Közterület Felügyelet címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Bem tér 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G:M:1.3.74/2016., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

        Elektronikus úton Tőzsér Gyula részére a munkaugy@kozterf.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Tőzsér Gyula, Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bem tér 14. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        A fenntartó honlapján (www.debrecen.hu) - 2016. október 7.

        DMJV.PH (Új Városháza) hírdetőtábláján) - 2016. október 7.

        Debreceni Közterület Felügyelet honlapján (www.kozteruletfelugyelet.hu) - 2016. október 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757933   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.